lördag 25 april 2009

Mephedrone, en framgångssaga

För ett år sedan, i april 2008, kom ett nytt rusmedel ut på den svenska marknaden för halvlagliga preparat. Det kallades mephedrone, ett marknadsföringsmässigt snärtigt namn på 4-metyl-metkatinon, och hade tidigare sålts som ingrediens i ett israeliskt företags ecstasy-substitut. 

Mephedronet såldes via webbutiker, och kostade inte mer än femtio, sextio, kronor per gram pulverpreparat, som faktiskt hade rätt stor renhet även mot slutkund. Raskt fick preparatet öknamn som anspelar på den ganska fräna skaldjursminnande lukten, såsom 'räka' och 'krabba', sedermera också med suffixet '-gift' på grund av de negativa egenskaperna hos det som drog betraktat. 

Motkulturens presbyt prövade substansen första gången i december 2007, och insåg omedelbart att en succé var att vänta om den lanserades som relativt tillgänglig RC i Sverige. Med en rustid på ungefär 1.5 + 3 timmar (euforisk period + stimulerad period) vid peroralt intag, och något längre vid kombination av sådan administration med insufflering, snortning, är det passande som ecstasy-ersättning som festdrog. Det relativt korta ruset kombinerat med kraftig påverkan, drogen både centralstimulerar och inledningsvis i ruset har en milt empatogen effekt, och att måttligt bruk inte medför några dagen-efter-biverkningar gör detta till en i teorin närapå perfekt kalaskemikalie. 

Det dröjde inte så länge för nackdelarna att komma upp till ytan, under försommaren 2008 hade drogen börjat säljas med stor framgång (1, 5, 10, eller 25 gram per beställning, i de flesta fall) och snart därpå började det rapporteras om missbruksbeteenden i samband med mephedroneanvändning. Rusets senare del, då den empatogena effekten avtagit, innebär för de flesta en stark lust att återdosera, vilket naturligtvis inte är lämpligt i längden. Efter en tid rapporterades det om neurologisk problematik, skakningar/tremor, sömnstörningar, stickningar i huden, så kallade 'hjärnzappar'/'brain zaps', med mera, i Flashbacks drogfora. Pseudonymen Qidush (som troget gör reklam för MOTKULTUR!) tog sig tiden att skriva en FAQ baserad på egna erfarenheter och spekulationer baserade på dessa och viss kännedom om farmakologi. 

Drogen är aktiv i doseringar från 75-100 mg peroralt, och något lägre vid nasalt intag. En lagom peroral dos anses allmänt ligga mellan 200 och 300 mg, vilket nog kan betraktas som rätt mycket ur säkerhets- och hälsosynpunkt, emedan påfyllnadsdoser vanligen ligger omkring 100-150 mg. Det förekommer intravenös administration, vilket rapporteras som mycket starkt rusgivande, men drogens korrosiva egenskaper och den sannolikt extrema betingning som uppkommer gör detta till en direkt olämpligt metod för mephedroneberusning, oaktat riskerna med injektioner i sig. Samma korrosiva egenskaper gör det klart olämpligt med anal administration, och sublingual likaså, det senare går an men rekommenderas inte. Både smak och frätskador gör det direkt obehagligt. 

Missbruk av mephedrone förekommer, och i Stockholmsområdet har drogen sålts av gatulangare och på klubbar, krogar, et cetera, vanligen under namnet 'krabba' enligt vad motkulturens presbyt erfarit under våren. 

I december 2008 klassificerades mephedrone som hälsofarlig vara, och såväl hantering som handel med det är därmed kriminellt. Narkotikaklassning verkar inte helt osannolik


Inga kommentarer:

 
Creeper