onsdag 29 april 2009

Falskhetens emissarie, recension av ett mellanting


Av en händelse ramlade motkulturens presbyt över en oemotståndlig länkaddress, http://falsk.nu,
och överraskades inledningsvis positivt av den annonserade ambitionen med materialet. 

"Det handlar om att leva sitt Liv på ett speciellt sätt.

I Livet är Du inte ensam, Du möter många fina och underbara människor – men även andra som rör till det för Dej och även i värsta fall gör Ditt Liv eländigt. Jag vill här visa hur Du enkelt och effektivt bekämpar dessa och i de flesta fall går segrande ur striden."


 
Konsten att vara falsk, av Jan Stål. 

Trots det emellanåt något töntiga språket och överdrivna fokuset på elaka lärare, som tillsammans ger intrycket att Jan till viss del skrivit den här texten för att behandla sina egna neuroser och följdaktligen inte uteslutande begagnat de metoder han redogör för under sin självterapi, framgår det att materialet bygger på livserfarenhet och en sund, mjuk, och inte helt medveten nihilism. Att inte slava under normer och tidsandans nycker kallar Jan för att leva falskt, och han ger både konkreta förslag och redogör för förhållningssätt avsedda att gynna den enskilda i kampen med motgångar. 

"Hur hanterar Du i så fall den sanning som sägs vara så vacker och ren?

En sak ska Du veta: Korkade personer tar alltid chansen att vid ett visst tillfälle få ställa sej i ljuset, att få bullra så de hörs och för ett ögonblick riktigt få rulla omkring i sin egen idioti. När sker då detta? Jo, när de får chansen att berätta SANNINGEN !!!"


Med viss klarsyn redogör Jan för drag hos problematiska parasitiska och stupida personlighetstyper, sådana som de flesta stött på hos andra och förhoppningsvis också hittar hos sig själva vid läsning av hans text. Den mycket användbara insikten att idioter inte inser den egna idiotin för att de dras med idioti tål att upprepas, och Jan ser till att göra det med oregelbundna intervall. Emellanåt används underfundiga formuleringar, som inte helt lätt låter sig tolkas, exempelvis avslutas den korta texten om sanningar och människor som använder dom för att såra andra med uppmaningen "tro mej, det är sant!", vilken det inte framgår hur mycket glimten i ögat den innehåller. 


Under rubriken manipulation delges en handfull praktiska råd om hur omgivningarnas invånare kan påverkas utan att märka för vilka syften det sker. Lätt att lära, och oerhört svårt att bemästra, det vet alla som prövat på dylikt, och särskilt riskabelt är det egna egot vilket mer än gärna lägger krokben i form av begär eller hämningar. Även Jan har lagt märke till detta, och varnar också. 


"Risken finns att den berusar Dej och Du tappar greppet; det som finns inom Dej och som är skapat för att tjäna tar över och Du vet inte längre när Du är falsk eller när Du manipulerar. Detta innebär att de Du ofta möter i livet snart genomskådar Dej och allt Du då åstadkommit är att ha byggt Ditt eget fängelse på en öde ö."


Bitvis påminner textens innehåll om den lära som sedan en tid tillbaka sålts som The Secret, Jan kallar det för livets flöde och tillskriver levnad i sig närmast magiska egenskaper om bara attityder och grad av frigjordhet från moralism tillåter det. Delvis påstås det att tålamod ger oanad avkastning, bland annat med en anekdot om lupin-odling, och delvis argumenteras för en 'dra åt helvete'-attityd som innebär en villighet att låta motgångar förlora i betydelse, dessemellan varierar förslagen mellan klassisk fromhet och inbiten envishet, hela tiden framfört med en språklig stil som vittnar om att Jan med sitt skrivande försöker förvalta en stark innerlighet men också om att textens innehåll kanske inte givits tillräcklig tid till att mogna eller det efterarbete den förtjänar. 


"Vi har respekt för överhet, titlar och papper med höga betyg; Livet kommer senare att lära oss att sådant ofta är kulisser och att människan bakom många gånger är liten och svag."


"Kanske gör Du misstag beroende på brist på kunskap men Du begår likväl ett misstag. Livet struntar i om Du visste eller inte och resultatet av det Du gjorde kommer till Dej i form av belöning eller problem.

 

Så – det är åter dags att upptäcka ett av Livets verktyg, en annan regel som finns där för att hjälpa Dej och för att förenkla Din tillvaro: SKILLNADEN MELLAN ANLEDNING OCH MENING. Denna är besläktad med skillnaden mellan vägen och målet, men mycket svårare att upptäcka och inse."


Över lag håller Konsten att vara falsk rätt god kvalitet, och blundar man som läsare för de negativa aspekterna finns ganska rikligt med tänkvärda idéer i den. Bokmärk, och läs igenom den då och då. 

Inga kommentarer:

 
Creeper