lördag 2 februari 2008

Long time, no see.

Det var ett tag sedan.

Igen.

På temat just nu är naturligtvis desoxypipradol. Det började som en noradrenalinåterupptagshämmare tänkt som demenshämmare och ADHD-/ADD-läkemedel, men den långa halveringstiden försvårar administration. Verksam i mycket låga doser, typisk tröskeldos ligger på ungefär 0.5-1 mg, och verksam över tid, det går inte att sova utan insomningssubstanser första 18-24 timmarna efter intag.

Tämligen kraftfull stimulant, utan de sedvanliga biverkningarna. Body load i stort sett obefintlig, enda nackdelen är vasokonstriktion som på grund av epiduralödem (rätta mig om jag har fel!) ger svårmedicinerad huvudvärk hos en del användare.

En dos på 3-6 mg ger en markant humörförändring och ökad koncentration. Relationer verkar intressantare, liksom pratande. Onset varierar något, det verkar som att ett sublingualt upptag ger märkbar effekt kring 1.5+ shulgin vid ungefär T25-30 minuter. Peroralt intag tar ytterligare 20-30 minuter. Därefter smyger det sig upp på en stadig nivå, med tydliga euforiska drag de första 4-6 timmarna.

Ruset varierar kraftigt beroende på humör, men ångest och stress verkar ovanligt. Puls och blodtryck ökar något, vad jag förstått och märkt, men inte särskilt mycket i rekommenderade doser. Alltså, rejält potent som humörhöjare om den får lite hjälp på traven av givande sysselsättning. Antagligen lämplig som prestationshöjare för människor med tillfälliga deadlines, eller tillfälliga perioder av stressigt arbete, eftersom glädjande och stimulant effekt håller en jämn nivå.

Den går att redosera på vägen, SWIM har prövat att dosa 3 mg vid T0, 4 mg vid T7h, 3 mg vid T17h, 6 mg vid T21h, 4 mg vid T26h. Detta med start mitt på dagen efter en sömnfattig natt. Fram till cirka T38 hölls humöret stadigt uppe, därefter krävdes sysselsättning, och vid T50 infann sig John Blund. Förutom sömnbristbiverkningar och något störd matrytm inga meddelade nackdelar, SWIM anser det vara en bättre metod för att dra ut på ruset än att ta en enstaka stor dos. Antagligen fungerar det väl att utgå ifrån en lätt euforiserande dos, testa fram den varsamt, och sedan fylla på, förslagsvis med jämna mellanrum på 10-24h, beroende på om sömn bryter av på vägen.

Desoxypipradolen har som läkemedel gått igenom prövningar till och med steget med frivilliga mänskliga försöksobjekt, så den är bedömt inte toxisk eller på annat vis skadlig i sig vid doser upp till 20 mg, kanske högre.

Dock, små får, tänk på att sömnbrist ger ospännande hallucinos och bäddar för kroniska depressiva tillstånd. Jag avser återkomma efter mer efterforskningar och rapporter från SWIM angående kontraindikationer, med mera. I egenskap av noradrenalinåterupptagshämmare bör den antagligen inte blandas med substanser som verkar på samma signalsubstanser. Den har inte MAO-hämmande egenskaper enligt tillgängliga rapporter. Antagligen går den bra att blanda med serotonerga hallucinogena tryptaminer, då den inte belastas av body load.
Inga kommentarer:

 
Creeper