tisdag 6 juli 2010

KOSKINEN mot ÅKESSON: 1 - 0

SVT sände igår Debatt från Almedalsveckan. Jimmie Åkesson fick lite kvalitetssändningstid och spenderade en ej oansenlig del av densamma med att kommentera biskop Koskinens intrång i en debatt Sverigedemokraterna tidigare under dagen stod värd för. Enligt Jimmie drogs Koskinen iväg av Polisen från SD-scenen, en upprepad utsaga avsedd som respons på Koskinens anklagelse att sverigedemokratiska gorillor föst undan honom.

Enligt TT, därav också återgivet i många nyhetskanaler, var det inte Polisen som avhjälpte störningen i SD-kalaset, utan snarare så att "flera sverigedemokrater föste iväg" herr biskop. Skojigt nog verkar det alltså som att Jimmie Åkesson i rollen som sverigedemokraternas ordförande och främste representant på ruskigt bra sändningstid i ett av de mest sedda debattprogrammen i svensk television ljög för att försköna sig själv och sitt parti.

Motkulturens presbyt ser det rimliga i att inte ta debatt med sådana populister, vilka lever av martyrskapets safter och delger dubiösa utlåtanden om sina egnas handlande. Rösta på SD? Nä. Då verkar Ohlys välfärdsfanatism mer trovärdig som visionärt alternativ i höst.

Inga kommentarer:

 
Creeper