söndag 2 december 2007

Första post, om mig och bloggen.

Motkultur karakteriseras av en kreativt utövad respektlöshet för sociokulturella premisser och värdesystem. Kulturdestruktion i sig är inte motkultur, även om motkulturella metoder mycket väl kan ge upphov till omfattande förstörelse av etablerad kultur i samhälleliga subgrupper.

Jag tänker föra fram särskilt två temata på den här webbloggen. Andlighet och neurofarmakologi.

Religion och knark.

I allmänkulturen, särskilt bland idealistiska omogna 20-25-åringar, betraktas dessa två som ungefär likvärdiga vägar mot en säker undergång för Sanningen. Endast idioter hörsammar deras lockelser, om man ska tro sekularismens och scientismens navelskådande profeter.


Religion, har ju alltid använts för att förblinda de svaga massorna, för krig, för etablerandet av förbannad lögn. Eller hur?

Knark, har ju alltid använts för att snärja ungdomen och lura i den lögn, för att förstöra individer, för vidskepelseliknande verklighetsflykt. Eller hur?

I mötet med det Heliga och Omvälvande, där lär sig människor ödmjukhet och respekt inför såväl de egna förmågorna som de upplevda verkligheternas nyckfullhet och akuta meningsfyllnad. Därför är dessa lögnens och idiotins områden mina största intressen.

Jag har en grundmurad erfarenhet av både privatreligiositet och esoterik i en exklusiv gemenskap. Jag har några högskolepoäng i religionsvetenskapliga ämnen, men de åberopar jag helst inte, av den enkla anledningen att inhämtandet av poängen inte har lärt mig ett skit. Det har dock kontakten med akademin i övrigt gjort. Examen kommer nog inte att hämtas ut, då vilket tankemässigt rövhål som helst kan sluska fram en sådan, och jag trivs inte i sådant sällskap.

Jag har en ganska betydande erfarenhet av nikotin, koffein, cannabis, 4-HO-DMT/psilocin, lysergsyredietylamid-25/LSD, metylendioxymetamfetamin/MDMA(/ecstasy), och opium-té. Naturligtvis har jag ägnat många timmar åt etanolförgiftning, men, spritens rus ger inget annat än skador, vad gäller bestående effekter. Jag är, just nu, beroende av koffein och nikotin, men har slutat röka för en tid. Mitt liv kretsar kring droger, varje morgon börjar med dosering av snus och kaffe, varje kväll försöker jag avsluta med ett rus. Varje möte med valuta eller människor som inte är kära nära ger upphov till ett vanemässigt kalkylerande av dess värde i drogmängder.


Med tiden kommer fler substanser att tillföras erfarenhetslistan, kanske kommer jag också att nämna udda krockar med skevheten, såsom Sinicuichi eller Salvia Divinorum. Dock, tills vidare, så har inte fjortisknark såsom dessa nämnda, och DXM, lustgas, poppers, med flera, ingen plats i mina tankar. Jag vill få rå psykedelisk kuk eller hårdför extatisk dubbelfistning av mina psykoaktiver, gärna med tillhörande lång verkningstid.

I god biblisk anda utövar jag bön dagligen, vanligtvis vid fyra eller fem tillfällen per dag. Läsning av nytestamentliga texter både morgon och kväll, gammaltestamentliga i mån av intresse och tid (läs "när någon fitta påstår något gruvligt idiotiskt om en GT-text på något nät-forum"). Medlemskapet i Svenska Kyrkan tänker jag behålla, för att utan dåligt samvete ha möjlighet att ta del av dess verksamheter, men jag är varken döpt eller konfimerad inom den. Jag har inte tagit emot kommunionen, nattvardsåminnelsen, i någon etablerad kristen fåra, däremot har jag döpts i och bevistat mässor i ett par romersk-katolska, en ortodox (relativt snart antagligen en till), och en koptisk församling.

Mer trivia om mig: har dykcertifikat (PADI advanced open water diver), livslång erfarenhet av djur och djurhållning (kan exempelvis slakta får), inte körkort (men kör dock problemfritt de flesta bilar, traktorer, ATV's/fyrhjulingar, lättviktiga MC's), för vana att prioritera fel relativt den allmänna normen, inga som helst moraliska hämningar vad gäller åverkan på opersonliga företag och societas, en djup Kärlek till några få (K, B, J, S, E, L/M, A, med flera, men inte så väldigt många fler), en barnslig envishet i fråga om bristande insikt i talanglöshet (http://myspace.com/grobarsweden , hämta demon på http://www.introvertdistortion.com).

Webbloggen kommer att användas för såväl knarktankar, som "alla svenskar borde tvingas uppleva hallucinogen förvirring", som religiositet, som "'Davids son', frukten av d-w-d, 4-6-4 == 14 == 5, är den Smorde".Den här hemsidan vill jag ha tid att översätta till svenska och råd att köpa domän och host till översättningen: http://mdma.net/

Jag hänger på flashback.info, bluelight.ru, helgon.net. MSN använder jag för att älska en liten skara, och för att uttrycka hämningslöst poetisk kärlek när jag ätit MDMA. Fråga inte ens, och lyckas du deduktivt, induktivt, associativt, eller på annat vis hitta på MSN-addressen, jag blockerar alla jag inte känner igen.

Inga kommentarer:

 
Creeper