torsdag 16 februari 2012

Första blindstudien av MDMA som psykoterapeutisk farmakologisk agent

Enligt rubriken, i fulltext, finns att läsa här.

Självklart är det MAPS som står bakom. Slutsatsen är att allvarlig behandlingsresistent PTSD är möjlig att rå på med MDMA-terapi och substansen har visat sig lovande för ändamålet.

3 kommentarer:

Linköpingsdoktoranden sa...

Intressant studie. Liten, men väldesignad. Vore trevligt att se en större uppföljare, om stora material från patientmålgruppen nu går att uppbringa.

Om någon juridikstuderande skulle vara intresserad så skulle jag vilja få utrett reglering i lag kring odling av opiumvallmo i Sverige. Har haft ett par diskussioner om detta och inte fått nån reda i det. Tillåtet med odling av förädlade sorter, så länge du inte försöker framställa något ur dem. Men, om någon rent hypotetisk fått tag på frön från t ex en afghansk variant, blir det då (pga alkaloidhalterna) helt och hållet förbjudet att odla dessa frön även som prydnad?

Motkulturens presbyt sa...

Det vore hur intressant som helst. Differentiering av terapimetoder mot PTSD, beroendesjukdom och olika former av neurotisk ångest är önskvärt. Rådande paradigm med ett standardförfarande där SSRI eller SNRI sätts in direkt och alltför sällan följs upp med egentligt effektiv terapi, i form av samtalsterapeutiska metoder, exempelvis KBT eller psykoanalys.

Förhoppningsvis kommer MAPS och dess kamratorganisationer på området att få fortsätta arrangera vetenskapliga studier.

Narkotikabrott är en systemfrämmande anomali i straffrätten. Det finns ingen som riktigt vet huruvida man kan få en trevlig granntant fälld för sina vallmoblommor i rabatten, det blir dels fråga om uppsåt (vet tant att det här är knark, om så, varför gjorde inte tant vad tant borde? osv.) och dels en ren anständighetsfråga. En allmän ansvarsfrihetsgrund i svensk straffrätt är social adekvans, det är allmänt accepterat att man odlar vallmo som prydnad, alltså kan det vara skäl för straffrihet.

Det är heller inte bara vissa utländska, exotiska vallmosorter som är knark i praktiken. Hos eternellodlare kan vem som helst köpa frökapslar från vallmoplantor, ofta duger de fuller väl att koka té eller råopium av. Alla stora fröhandlare tillhandahåller vallmofrön som ger knarkbara frökapslar. Och så vidare. Jonas Hartelius, knarkpolisernas och narkotikaåklagarnas gullegris samt ledamot av legionen mot rättssäkerhet, har i respons på HD:s nya påföljdspraxis i narkotikamål börjat föreslå att växter som skulle kunna användas som narkotika ska kriminaliseras.

Det finns en pinsam artikel om saken i förra numret av Svensk Juristtidning.

Sammanfattningsvis, antagligen skulle underrätt fria på grund av bristande uppsåt och social adekvans, men jag känner inte på rak arm till något fall där det prövats. Borde göra en slagning i ett par rättsfallsdatabaser och se om det finns något.

Linköpingsdoktoranden sa...

Tack för svaret! Hittar ni något fall som prövats så skriv gärna en rad.

 
Creeper