söndag 23 januari 2011

SD är fortfarande inte vettiga, trots riksdagsvalet.

Det är vanligt från sverigedemokratiskt håll med argumentet att utlandsfödda är överrepresenterade i kriminalstatistiken och därför inte borde släppts in, ett generellt argument mot den rådande migrationspolitiken (se exempelvis Israel-representanten Ted Ekeroths Twitter). Då sverigedemokraterna i praktisk politik framförallt önskar angripa asyl- och anhöriginvandringen är detta ett intressant argument.

Asylrättigheterna hör till de viktigare verktygen för spridande och upprätthållande av mänskliga rättigheter, genom att erbjuda människor som utsätts för kränkningar av den rätt de åtnjuter i egenskap av människor med den värdighet som tillkommer oss alla hus, hem och socialt liv i ett samhälle där det finns ett bättre skydd av det goda livet än i deras hemländer exporteras indirekt de värderingar vilka är centrala för en allmänmänsklig solidaritet. Det synes otroligt att särskilt många svenskar anser det vara rimligt att sända människor i döden eller till tortyr, krigs- och konfliktdrabbade områden, med mera. Att avvisa utlänningar till sådana förhållanden är i praktiken samma sak som att skicka egna medborgare till dem, eftersom människor kan antagas ha vissa grundläggande värden och rättigheter på grund av sin tillhörighet till mänskligheten som sådan. Det är helt enkelt inte mer okej att slå någon utan svenskt medborgarskap än någon med ett sådant. Anhöriginvandring kan försvaras på ett liknande sätt, Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna (lag i Sverige sedan mitten på nittiotalet, ratificerad redan på femtiotalet) innehåller i artikel 8 ett skydd av privat- och familjelivet. Det hör givetvis till ett gott familjeliv att få sammanbo med sina nära och kära, att uttryckligen förvägra invandrare den möjligen på grund av att de nyligen fått uppehållstillstånd eller medborgarskap innebär givetvis en möjlig kränkning av den rättigheten. Dessa rättigheter önskar sverigedemokraterna tumma på med hänvisning till konstruerade populistiska modeller av ekonomisk art, och så argumentet om brottslighet.

Invandrares överrepresentation i brottsstatistiken är välkänd och mycket debatterad, Brottsförebyggande rådet och andra instanser menar att den överrisken ligger omkring 2.0 mot infödda svenskar för första generationens invandrare, och 1.5 för andra generationens. Det här tillsammans med utpekande av enskilda fall av invandrarbrott är en viktig och central del av den sverigedemokratiska retoriken i invandringsfrågor.

En annan grupp som är långt mer överrepresenterad är ungdomar. De begår galet många av vålds- och tillgrepsbrotten, är hyfsat oemottaglig för rationella incitament och utgör i största allmänhet ett avsevärt problem för sin omgivning. Se motiveringarna på sidan nitton och framåt i propositionen 2009/10:142, kika också på BRÅ:s rapport om barnbrottslingar. Den här gruppens rättigheter, i vilken utsträckning vill Åkesson med anhang kränka dem?

1 kommentar:

Anonym sa...

Vore intressant att höra vad du har att säga om rasfrågor. Tramsig jämförelse med ungdomar, beteendet hos dem växer bort, det gör det ALDRIG hos många andra: http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/2008%20Med%20Hypotheses.pdf

 
Creeper